Ledarutveckling


Ledarutveckling 


 

LEDARUTVECKLING


Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen är den grupp som ledaren har för att skaffa ett gott beslutsunderlag för verksamhetens framtid. I en komplex värld är det omöjligt för ledaren att ensam inneha all expertkunskap. Det är vår erfarenhet att många ledningsgrupper inte har en gemensam uppfattning om vad de är till för. Inte heller har medlemmarna alltid tydliga roller och arbetsuppgifter i ledningsgruppen. Vidare har man ofta olika uppfattningar om beslutsordningen. Andra frågor kan vara normbildning och spelregler. Att bli tydlig både om mål och samarbetsfrågor skapar styrka och effektivitet på ledningsgruppens möten. 


Perema processar ledningsgruppsutveckling efter ledarens ambitioner.


Handledning/coaching enskild eller i grupp

Chefshandledning kan ske enskilt eller i grupp. Att bli chef är att kliva in i ett nytt landskap. Man lämnar det trygga kunnandets hem och besöker helt nya områden där man ska stimulera andras kunnande och utveckling. En chef på ett av världens större IT-bolag berättade för länge sedan något mycket klokt för oss: "Att vara chef innebär att jag skall stimulera andra att växa förbi mig i sitt kunnande och veta att jag har gjort precis det som är mitt uppdrag. Jag skall dessutom kunna behålla min självkänsla i detta.”


Chefhandledning kan vara inriktad både på verksamhet och på individ. När det gäller verksamhet kan det röra frågor som hur jag ska organisera verksamheten, hur jag lägger upp mina möten och mina samtal osv. Mer individinriktad handledning rör ofta frågor som vad jag vill med att vara chef, om jag passar för denna uppgift, hur den stämmer med mina privata förhållanden just nu, hur jag utvecklar relationen till min egen chef osv. När vi startar handledningen diskuterar vi vilket målet är med att gå i handledning. Under handledningens gång utvärderar vi med jämna mellanrum att vi är på rätt väg. Om förtroende uppstår har vi oftast långa, och för bägge parter utvecklande, relationer inom detta område.