Verksamhetsutveckling


Verksamhets-/kompetensutveckling


 

VERKSAMHETS-/PROCESSUTVECKLING


En process beskriver ett arbetsflöde av hela eller delar av en verksamhet. Den kan omfatta flera avdelningar, som samverkar för att nå gemensamma mål. Ett synliggörande av ett arbetsflöde ökar möjligheterna till förbättringar oavsett om det gäller ledtider, kostnader eller kvalitet.


Peremas erfarenhet är att verksamhetsutveckling med fördel sker genom kartläggning, analys och utveckling av organisationens processer och med tillämpning av principerna i Lean.


Lean innebär att skapa effektiva och resurssnåla processer för att bättre kunna tillgodose kundernas/brukarnas behov. Lean har sedan länge tillämpats inom bilindustrin men tillämpas numera med framgång även inom administration och tjänsteproduktion.


Peremas har lång erfarenhet av att leda projekt med Processutveckling såväl inom näringslivet som inom offentlig verksamhet. Vi kan därför ge stöd med projektledning och/eller rådgivning.